Waarom wordt de motorolie steeds dunner?

Olie vetten metaalbewerkingsolie smeermiddelen automotive 10w30 0w20 5w30 5w20 10w40

De wetgeving wordt steeds strikter als het gaat om CO2 emissies. In verschillende sectoren is de CO2 uitstoot te hoog. Denk aan de landbouw, industrie, vervoer en energievoorziening (zoals kolencentrales). Om de uitstoot te verlagen wordt in eerste instantie vaak naar de brandstof gekeken, waarvoor we natuurlijk een oplossing voorhanden hebben in de vorm van HVO100. Dit artikel gaat echter over de CO2-verlaging door het gebruik van dunnere motorolie.

In de vervoerbranche gericht op personenauto’s worden sinds de jaren 80 steeds dunnere oliën gebruikt. De viscositeit wordt dan lager. Waar eerst gekozen werd voor en 10W40 olie wordt tegenwoordig al gebruik gemaakt van 5W30 of zelfs 0W20 motorolie. Voor de toekomst wordt er zelfs al gesproken over een 0W12 of 0W8 olie. Hoe nieuwer de auto hoe dunnere olie er wordt voorgeschreven, zo wordt in een auto die na 1999 gebouwd is nog maar zelden 10W40 motorolie voorgeschreven.

Waarom wordt motorolie steeds dunner in auto's?

Voor trucks, tractoren en grond- en graafmachines geldt ook dat de standaardolie is veranderd van een 10W40 naar een 5W30 olie, maar ook lagere viscositeiten worden steeds meer gebruikt. Zo adviseert Iveco bijvoorbeeld voor enkele motortypes een 0W20 en MAN op haar beurt voor bepaalde modellen een 5W20. De olie die wordt voorgeschreven door de autofabrikant moet zorgen voor een optimaal en dus zo efficiënt mogelijk evenwicht tussen de bescherming van de motor en brandstofgebruik. Het is hierdoor dus ook van belang om altijd de juiste olie te gebruiken.

De oorzaak voor de dunner wordende motoroliën ligt in de wens om het verbruik te verlagen en onder andere hierdoor de CO2-uitstoot te verlagen. Doordat een olie met een lagere viscositeit zorgt voor een lagere wrijvingsweerstand zorgt deze in theorie ook voor minder CO2 uitstoot. Er is namelijk minder kracht en energie nodig. Aan de andere kant is de smeerfilmdikte en -hardheid erg belangrijk. De olie dient te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief voldoende oliefilm tussen twee loopvlakken, waardoor de motor beter beschermt wordt en dus minder snel zal slijten. Er moet dus bij het ontwikkelen van motoren en smeerolie naar het juiste compromis worden gezocht.

In theorie werkt dit natuurlijk geweldig. Minder CO2 uitstoot en meer rendement. In de praktijk blijkt echter dat motorolie, voornamelijk bij korte ritten, te veel verdund wordt door de brandstof waardoor de viscositeit van deze olie te laag wordt. Hierdoor is er een veel grotere kans op schade aan de motor.

Wat verder blijkt uit de praktijk is dat oliën met een lagere viscositeit in praktijk vaak sneller ververst moeten worden. Dit komt voornamelijk doordat deze vluchtiger zijn en een hoog verdampingsverlies hebben. Hierdoor zal het olieverbruik stijgen. Dit geldt vooral voor de ultra dunne oliën zoals 0w16 olie en lager. Om de juiste balans te vinden voor de specifieke auto zoekt de fabrikant dus niet alleen naar de viscositeit van de olie, maar ook naar de additieven die deze olie bevat. Zo kan de fabrikant een zo compleet mogelijke olie adviseren voor de bepaalde auto.

De maatschappij stapt tegenwoordig veel over op synthetische oliën. Deze zijn ook beter voor het milieu doordat zij minder en schonere uitlaatgassen uitstoten en minder olieafval genereren door de verlengde olieverversingsintervallen. Synthetische oliën zijn gemaakt op basis van ruwe olie maar ontgaan een geavanceerde bewerking op moleculair niveau waardoor deze vaak 2 tot 3 keer duurder zijn dan niet-synthetische oliën. Het is wel zo dat deze synthetische oliën langer meegaan dan niet-synthetische olie. Synthetische olie is vaak beter voor nieuwe kleinere motoren.

Het wordt niet makkelijker om de juiste olie te kiezen voor uw voertuig of voor uw klanten. Vaak is het mogelijk om CO2 te verlagen zonder daarbij het proces te moeten veranderen. Dit kan met synthetische oliën of met andere oliën. Heeft u interesse in verlaging van CO2 zonder het veranderen van uw proces? Neem dan contact op!